19 de juliol 2004

Presentació

És un acte cultural o un trasto que fa nosa? Jutgeu-ho per vosaltres mateixos. Nosaltres només aportem dades i informacions més o menys contrastades... 
D'aquí fins a la seva organització (pels volts de novembre i el Patronat de Cultura volen) s'aniran penjant des de les notícies i anuncis oficials fins les dades que puguin il·luminar la polèmica al voltant d'aquest esdeveniment.